امن‌اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات

امن‌اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات تست نفوذ تولید نرم افزارهای امن امن سازی تضمین کیفیت

امن‌اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات تست نفوذ تولید نرم افزارهای امن امن سازی تضمین کیفیت تست نفوذ وب تست نفوذ موبایل تست نفوذ شبکه تست نفوذ اینترنت اشیاء امن سازی ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات security penetration testing hack pentest web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ تست امنیتی خدمات تست نفوذ تست نفوذ وب سایت آزمون امنیت

امنیت وب سایت تست نفوذ درگاه وب تست نفوذ سایت نهان‌کاو نهان کاو نهانکاو

OWASP OWASP Top 10 ASVS Bug Bounty امن اندیشان نهان‌کاو شبکه ارتباطات

security penetration testing hack pentest
web penetration testing hardening Amnandishan Nahankav

خدمات تست نفوذ وب

هکرها فعالند

گسترش سرویس‌های وبی و موبایلی و تنوع در نوع خدماتی که ارائه می دهند باعث شده است تا میزان حملات سایبری بر سه بستر وب، موبایل و شبکه به طور چشم گیری افزایش پیدا کند. اگر در گذشته بهره برداری از یک سامانه وبی به یک دیفیس خلاصه می شد، امروزه مهاجمین بسته به نوع سرویس دهنده به ندرت دسترسی هایی را که برای آنها ایجاد می شود را فاش می کنند. به عبارت دیگر حملات آنها در عین قوی‌تر شدن، خاموش و دراز مدت خواهد بود.

نفوذ دوست قبل از تهاجم دشمن

با وجود ریسک‌های متعدد امنیتی که محرمانگی، جامعیت و دردسترس بودن اطلاعات سازمان شما را تهدید می کنند چه باید کرد. یکی از بهترین راه حل های موجود اجرای تست نفوذ می باشد. شرکت نهان‌کاو با وجود متخصص ترین افراد در حوزه تست نفوذ و همچنین دسترسی به اکثر ابزارهای تست امنیتی همچون Core Impact و App Scan خدمات تست نفوذ را با رعایت تمامی قوانین و اصول این حوزه به سازمان ها و انواع شرکت های خصوصی و دولتی ارائه می دهد. شکی نیست که اجرای تست نفوذ به روی سه بستر وب، موبایل و شبکه گامی مهم در راستای افزایش استانداردها و بازدهی سازمان خواهد بود.

جزئیات بیشتر